RhinoBIM

   
RhinoBIM, Rhino 5.0 versiyonuna Mimari, Mühendislik ve İnşaat Endüstrileri için eklenen birkaç eklentiden oluşan bir uygulamadır. RhinoBIM uygulamalarının ilki olan Structure, henüz Beta aşamasında olup, yapı konstrüksiyon modellemesini ve modellerin çeşitli analizlerini yapmaktadır. Eklenti Grasshopper içerisinde de algoritma olarak bulunmakta ve Grasshopper ile yapılan parametrik modellemelerde bu eklentinin komutları da kullanılabilmektedir. Uluslar arası çeşitli standartlar dahilinde kullanılabilecek çelik profillerin profil şekline, ebatına, materyaline ve geometrik konumuna göre modellenmesine yardımcı olur.

RhinoBIM Yapı Özellikleri:
* RhinoBIM bileşenleri Grasshopper ile uyumludur
* Uluslararası standartların da yer aldığı geniş bir çelik şekil kütüphanesi
* Kullanıcı tanımlı çelik şekiller yaratma
* Her elemente özgü malzeme,nitelik atama ve işlem süreci
* Yapısal çelik kirişler eklemek ve düzenlemek için araçlar
* Objeleri Excel'e raporlayan Bim Raporlama
* Dönüştürücüler ile CIS2, IFC için veri çıkartma

Ek Yapısal Analiz Özellikleri:
* Otomatik mesh oluşturma
* Kiriş, kabul ve katı objeler
* Lisa, ANSYY, GSA dahil ticari ve ücretsiz çözümleme seçenekleri
* Rhino modelleme ortamı dahilinde ön ve son işleyenler